UPDATE: 19.02.20

Le calendrier des dates de battues est publié à titre indicatif et n'a pas de valeur légale. Attention ces listes risquent à tout moment d'être modifiées, nous vous recommandons, lors de vos balades, la plus grande vigilance et le respect des indications que vous rencontrerez sur le terrain.

---------------------------------------------------------------------------------

In geen enkel geval zullen we verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige veranderingen M.B.T Jachtdata.

Wij willen echter uw aandacht vestigen op het feit dat deze data op elke ogenblik gewijzigd kunnen worden gelieve ook met de aanplakbiljetten van de drijfjachten rekening te houden. 

 

En cliquant sur une zone de chasse, vous obtiendrez les dates de battue par secteur. 

Door op een jachtgebied te klikken, krijgt u de datums van het veld per sector.

Promenades pédestres / Wandelingen

Cliquez sur une couverture afin d'obtenir les informations de fermeture / promenade

Klik op een deken om de sluitingsinformatie te krijgen.


Mountainbike


Info panneaux

La circulation est interdite au-delà de ce panneau, pour la journée indiquée.

 

Verkeer is verboden achter dit teken voor de opgegeven dag. 

 

La circulation est interdite au-delà de ce panneau aux dates déclarées depuis l'heure qui précède jusqu'à la fin de la 2ème heure qui suit le lever du soleil, et depuis la 2ème heure qui précède jusqu'à la fin de l'heure qui suit le coucher du soleil. 

 

Verkeer is verboden achter dit teken op de aangegeven data vanaf het uur voorafgaand tot aan het einde van het 2de uur nà de zonsopgang, en vanaf het tweede uur voorafgaand tot aan het einde van het uur na de zonsondergang

 

Ce type de panneau avertit d'un danger potentiel mais n'interdit pas la circulation. 

 

Dit type paneel waarschuwt voor een potentieel gevaar maar verbiedt het verkeer niet.